ORL ZDRAVA s.r.o.
  
 neštátna ušno-nosno-krčná ambulancia

          ORL ambulancia

 
 
 
 
ORDINAČNÉ HODINY:
 
 Pondelok
              7:30- 13:30 vyšetrovanie a ošetrovanie pacientov
  
 Utorok
              11:30 - 17:30 vyšetrovanie a ošetrovanie pacientov
  
 Streda
               7:00 - 13:30 audiologické vyšetrenia, pridelovanie,             
                                    nastavovanie naslúchacích aparátov
  
 Štvrtok
                 7:30 - 9:00 vyšetrovanie a ošetrovanie pacientov po operácii
               9:00 - 13:30 vyšetrovanie a ošetrovanie pacientov
 
 Piatok
                 7:30- 13:00 vyšetrovanie a ošetrovanie pacientov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
    
 
sme zmluvnými partnermi ZP
 
 
Lekári: MUDr. Branislav Zdražil
             MUDr. Lívia Zdražilová
 
Sestra: Katarína Poláková
 
 
t.č.:      0915/179 304
 
adresa: Mierové nám. č. 12
             Malacky, 90101
 
 
 cookies

  Informácia o právach pacientov
 
 Vzhľadom na to, že sme špecializovaná ambulancia a  aby sme pacientom
        vyšli v ústrety,   budú od 11.4.2016 na našej ambulancii vyšetrení
                                      
                                  len objednaní pacienti.
 
                                                                  Objednanie je bezplatné.
  
  Objednať sa pacienti môžu telefonicky, alebo osobne počas ordinačných hodín.
 
 
  Výnimku tvoria pacienti s akútnymi stavmi:
 
  dusenie
  akútne krvácanie
  úraz v ORL oblasti
  zlomeniny v ORL oblasti
  cudzie teleso v nose, hltane, hrtane
  komplikácia akútneho zápalu v ORL oblasti
  akútny opuch v oblasti hlavy a krku
  akútne teploty nejasnej etiológie
 
  Akútnosť stavu zhodnotí zdravotná sestra alebo lekár.
 
  K vyšetreniu pacient potrebuje zdravotnú kartičku poistenca a výmenný lístok
  od obvodného lekára, alebo od iného špecialistu.
 
 
 
 
 
MUDr. Branislav Zdražil
 
štúdium a prax:
 
         1995-2001    - štúdium na LFUK UK Bratislava
  9/2001-6/2002     - práca na Detskej ORL klinike DFNsP Bratislava
  7/2002-8/2003     - práca na ORL oddelení NsP sv Cyrila a Metoda Bratislava
9/2003-10/2012     - práca na I. ORL klinike LFUK, UNB a SZU Bratislava
               2004       - atestácia I. stupňa z ORL
               2007       - špecializačná skúška z ORL
             10/2012 -  - práca na ORL ambulancii Malacky
                              - operačná činnosť v rámci výkonov jednodňovej chirurgie
                                v neštátnom zdravotníckom zariadení MEDICon Malacky
                              - operačná činnosť na ORL oddelení NsP Skalica
                              - ústavná pohotovostná služba na ORL klinike LFUK BA
 
počas štúdia a praxe sa zúčastńoval na domácich a zahraničných odborných podujatiach, prednášal práce s tématikou ORL, publikoval viacero publikácií v domácich a zahraničných  odborných časopisoch
 
zameranie ambulancie:
naša ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení uší, nosa, prínosových dutín, ústnej dutiny,
hltana, hrtana a krku
 
ambulancia je vybavená prístrojovou technikou: ORL pracovnou stanicou, vyšetrovacím mikroskopom,  nazo-laryngo fibroskopom, rigídnou optikou, kamerovým zobrazovacím systémom, tympanometrom, audiometrom, prístrojom na SSA
 
v spolupráci s neštátnym zdravotníckym zariadením vykonávame operačné výkony v rámci jednodňovej chirurgie ORL
 
v spolupráci s ORL oddelením NsP Skalica vykonávame komplexnejšie operačné výkony vyžadujúce hospitalizáciu