Info

ORL ambulancia

ZDRAVA sro

MUDr. Branislav Zdražil

 
štúdium a prax:
 
           1995-2001     - štúdium na LFUK UK Bratislava
       9/2001-6/2002   - práca na Detskej ORL klinike DFNsP Bratislava
       7/2002-8/2003   - práca na ORL oddelení NsP sv Cyrila a Metoda Bratislava
     9/2003-10/2012   - práca na I. ORL klinike LFUK, UNB a SZU Bratislava
 
                      2004    - atestácia I. stupňa z ORL
                      2007    - špecializačná skúška z ORL
                 10/2012    - práca na ORL ambulancii Malacky
                                  - operačná činnosť v rámci výkonov jednodňovej chirurgie
                                   v neštátnom zdravotníckom zariadení MEDICon Malacky
                                  - operačná činnosť na ORL oddelení NsP Skalica
                                  - ústavná pohotovostná služba na ORL klinike LFUK BA
 

počas štúdia a praxe sa zúčastňoval na domácich a zahraničných odborných podujatiach, prednášal práce s tématikou ORL, publikoval viacero publikácií v domácich a zahraničných odborných časopisoch